Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Rượu Nikka Taketsuru Pure malt 21 năm

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Rượu Nikka Taketsutu Pure Malt 21 năm

Dung tích: 700ml

(Thông tin tham khảo, Không có hàng bán. Nếu bạn dưới 18 tuổi không truy cập website. Chúng tôi không bán rượu qua mạng)

 

Mã sản phẩm:Rượu Nikka Taketsuru Pure malt 21 năm
Liên hệ

Rượu Nikka Taketsuru Pure malt 21 năm, ruou nikka whisky gia bao nhieu, rượu nikka black, giá rượu nikka whisky gold, nikka whisky gold & gold giá, nikka whisky gold & gold samurai, nikka whisky samurai price, ruou nikka nhat ban, giá rượu nikka whisky black.