Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Rượu Macallan 21 năm

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

(Thông tin tham khảo, Không có hàng bán. Nếu bạn dưới 18 tuổi không truy cập website. Chúng tôi không bán rượu qua mạng)

Mã sản phẩm:The Macalan 21 years
Liên hệ

Rượu Macallan 21 năm Macalan 21 years Loại rượu huyền thoại này được trưởng thành qua ba giai đoạn trong 3 loại thùng tôn-nô khác nhau trong vòng ít nhất 21 năm. 

Macallan được biết đến với sản xuất single malt scotch tốt duy nhất. 

(Thông tin tham khảo, Không có hàng bán. Nếu bạn dưới 18 tuổi không truy cập website. Chúng tôi không bán rượu qua mạng)