Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Rượu chivas 25 Năm

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Rượu Chivas 25 năm

(Thông tin tham khảo, Không có hàng bán. Nếu bạn dưới 18 tuổi không truy cập website. Chúng tôi không bán rượu qua mạng)

 

 

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Rượu chivas 25 Năm. Rượu có Màu: vàng đậm hổ phách (Thông tin tham khảo, Không có hàng bán. Nếu bạn dưới 18 tuổi không truy cập website. Chúng tôi không bán rượu qua mạng)

Rượu  này mang đến cho bạn những trải nghiệm mới một hương thơm ngát thật khác biệt.