Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Hồng sâm củ khô Daedong 300gr

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Hộp sâm sắt củ khô 6 năm tuổi 300gr Daedong- Good
Xuất xứ: Hàn quốc - Daedong Korea Ginseng co.,Ltd

Mã sản phẩm:Hồng sâm củ khô Daedong 300gr- 6 năm tuổi
Liên hệ